Tag Archives: Hệ đề 01 là gì

Hệ đề 01 là gì?

Hệ đề 01 hay còn được gọi là hệ đơn pha, là một trong những hệ thống phân loại đầu tiên của thế giới được sử dụng để xác định mã bưu chính và vùng đất tương ứng của các khu vực khác nhau. Được áp dụng vào năm 1963 bởi Liên Hiệp Quốc, hệ […]